Polgármesteri Hivatal

Cím:    6221 Akasztó, Fő utca 40.
Telefon (központi):    78/451-011
Fax:     78/452-198

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő    8-12 óráig
Kedd    NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda    8-12, 13-16 óráig
Csütörtök    NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek    8-12 óráig

Polgármester

Suhajda Antal

Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék

06/20/398-8113
e-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

Vezető:

Némethné Nagy Nóra jegyző

Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék

06/20/492-1705

e-mail:  akasztophiv@kabel2.hu

Titkárság:

Tóth Dorina

Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék

06/20/2718-153

e-mail: titkarsag.phakaszto@kabel2.hu

Képviselő-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik előkészítése, az ülések adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése; Képviselőtestületi jegyzőkönyvek felterjesztése, rendeletek felterjesztése; Lakossági kapcsolattartás; Polgármester és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása; Polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok; Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő feladatok ellátása; Hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok; Fakivágási ügyek; Ügyiratkezelés, iktatás, irattározás.

Adócsoport:

Tajti-Szamek Andrea

Iparűzési adóval, adóigazolással, vagyoni bizonyítvány, valamint adók módjára történő behajtással, adóbehajtással, méltányossági kérelmek elbírálásával, közmű hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

Telefon: 78/451-011/12.mellék,

06/20/960-1916
e-mail: polghivado@kabel2.hu

Németh Istvánné

Magánszemélyek kommunális adójával, adó- és értékbizonyítvány kiadásával, szálláshely szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásba vételével, működési engedélyek kiadásával, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével, méhek nyilvántartásba vételével, ebnyilvántartással, útkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos ügyek

Telefon: 78/451-011/12 mellék,

06/20/960-1916
e-mail: kereskedelem@kabel2.hu

 

 

Anyakönyvvezető:

Bodorné Flaisz Aranka

Születési-házassági-halálozási ügyek intézése, névváltoztatási, névmódosítási ügyek, állampolgársági ügyek, hagyaték, lakcím ügyek, hatósági bizonyítvány kiadás, rendszeres  gyermekvédelmi támogatás, térítési díj támogatás, babakötvény, választási ügyek

Telefon: 78/451-011/13 mellék,

06/20/492-1981

e-mail:   anyakonyvezető@kabel2.hu

Gazdálkodási csoport:

Zacher Patrik Gazdasági Vezető

Telefon: 78/452-198

06/20/559-1460

e-mail: gazdasagivezeto.phakaszto@kabel2.hu

Németh Lászlóné

Telefon: 78/452-198

06/20/559-1460

e-mail: nemeth.laszlone@kabel2.hu

 

Zsellér Tímea

Telefon: 78/452-198

06/20/559-1460

e-mail: konyveles2@kabel2.hu

 

Martinkovicsné Bus Ildikó

Telefon: 78/452-198

06/20/559-1460

e-mail: penztar@kabel2.hu

 

Ujvári Gáborné

Telefon: 78/452-198

06/20/559-1460

e-mail: ujvarigaborne@kabel2.hu

 

Önkormányzati valamint intézményi költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása, főkönyvi és analitikus könyvelés, analitikus nyilvántartások, időközi jelentések, számlázás, házipénztárak kezelése, banki átutalások, ÖNEGM rendszer kezelése, segélyezettek nyilvántartása, támogatások visszaigénylése, állami támogatással kapcsolatos ügyek, pályázatok, munkaügyi feladatok, KIRA rendszer kezelése, haszonbérlet, lakbér, kamatmentes kölcsön, vagyongazdálkodás, intézmények belső ellenőrzése, közbeszerzési eljárásokban közreműködés, szabályzatok elkészítése, civil szervek támogatásával kapcsolatos ügyek, törzskönyvi nyilvántartás, NEAK támogatásokkal kapcsolatos ügyek, pályázati ügyek, önkormányzati és intézményi szerződések kezelése, adatvédelmi ügyek.

Pályázati ügyintéző:

Rimárné Supka Katalin

Telefon: 78/451-011/14

e-mail: palyazat@kabel2.hu

Szociális igazgatás:

Király Piroska

Települési támogatások:  lakásfenntartási- , temetési-, létfenntartási támogatás, védendő fogyasztói státusz igazolása, szemétszállítási díj kedvezmény, kamatmentes lakáskölcsön, közfoglalkoztatási ügyek, köztemetés, diákmunka, közérdekű munka.

Telefon: 78/451-011

06/20/371-6100

e-mail: akasztoszocph@kabel2.hu