I.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Cím:6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levelezési cím:6001 Kecskemét, Pf. 226.
Honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail:kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Telefon:06-76-513-713
Telefax:06-76-998-346

Állami Számvevőszék

Cím:1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Levelezési cím:1364 Budapest 4. Pf. 54
Honlap:www.asz.hu
E-mail:szamvevoszek@asz.hu
Telefon:+36-1-484-9100
Telefax:+36-1-484-9200