I.5 Testületi szerv esetén a testületi létszám, összetétele, tagjainak elérhetősége

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő testület:

  1. Endrődi Ferenc alpolgármester
  2. Csehi Zoltán képviselő
  3. Gyuris György képviselő
  4. Oraveczné Németh Ildikó képviselő
  5. Turú Attila képviselő
  6. Turú Tamás képviselő

e-mail: titkarsag.phakaszto@kabel2.hu
e-mail: akasztophiv@kabel2.hu