II.8 Döntéshozatal, ülések

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az eljárás szabályaira vonatkozó rendeletek a hatályos önkormányzati rendeletek között megtalálható.:

https://akaszto.hu/category/onkormanyzat/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek/

A testületi ülések időpontja és helyszíne az alábbi felületen található:

A testületi szerv üléseiről készült jegyzőkönyvek az alábbi linken keresztül érhetőek el:

https://akaszto.hu/category/onkormanyzat/kepviselo-testulet-jegyzokonyvei/