A Faluház rövid bemutatása

A Faluház Akasztó Község Önkormányzatának közművelődési intézete, önálló jogi személy státuszban, gazdálkodási jogköre szerint részben önálló intézmény.
A Művelődési Ház 1963-ban épült, működése nagy változást jelentett a község életében.
2001. január 1-től a Képviselő-testület döntése alapján, Faluház néven működik.
Az átnevezés tudatos folyamat eredménye, ugyanis a község vezetése és maga az intézmény is megpróbált alkalmazkodni az ezredfordulón a megváltozott környezeti és társadalmi viszonyokhoz.
A község életében jelentős változások történtek, az itt élő emberek igényei átalakultak, az intézménynek egyre inkább meg kellett felelni a napi kihívásoknak.
A Faluház legfontosabb feladatai közé tartozik a település lakossága részére a művelődési, szórakozási lehetőségek, ismeretszerzési igények biztosítása.
Fontos feladata továbbá a helyi nevelési-oktatási feladatok segítése, amatőr művészeti csoportok működtetése, kultúraközvetítő tevékenysége, klubok működésének segítése, és nem utolsó sorban a szolgáltatások biztosítása.
Az intézményt 2006-ban felújították, s egy minden igényt kielégítő, csodálatos épület várja Akasztó lakóit.
Az intézmény szerteágazó tevékenységgel szolgálja minden korosztály igényeit, az érdeklődési körüknek megfelelően.
Néhány a sok közül: klubok, szakkörök, tanfolyamok, kiállítások, művészeti csoportok, civil szervezetek gyűlései, rendezvényei, játszóházak, gyermek-és felnőtt előadások, falurendezvények, stb.
Népszerűek a gyermekeknek szóló alkotó-és kézműves táborok, játszóházak, gyermeknapi programok. Lehetőséget kapnak a gyermekek a saját gondolataik, érzéseik anyagba öntésére, egyszóval az alkotásra.
A Faluház az igényeknek megfelelően a hét minden napján tartalmas programokkal várja a kikapcsolódni vágyókat.
A község életében egyre nagyobb szerepet játszanak a helyi ünnepek, a jeles napok szervesen illeszkednek a hagyományokhoz és a megváltozott társadalmi környezethez.
A rendezvények közül külön kiemelést érdemel a Mária-napi Búcsú, melynek hagyományai több száz éves múltra tekintenek vissza, továbbá a Sziki Napok, a Borverseny, az Idősek Napja, a Falukarácsony.
Az intézmény nagyon jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel és rendezvényeibe is bevonja azokat.
A jó munkakapcsolat több évre visszamenőleg igazolja a szoros és eredményes együttműködést, ami várhatóan a jövőben is így marad.