I.8 Közalapítványok

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Akasztó Község Önkormányzatánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.