I.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Akasztói Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

titkár

szociális ügyintéző

pályázati ügyintéző

anyakönyvvezető

pénzügyi ügyintézők

adóügyi ügyintézők

műszaki ügyintéző

Titkárság:
Képviselő-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik előkészítése, az ülések adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése; Képviselőtestületi jegyzőkönyvek felterjesztése, rendeletek felterjesztése; Lakossági kapcsolattartás; Polgármester és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása; Polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok; Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő feladatok ellátása; Hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok; Fakivágási ügyek; Ügyiratkezelés, iktatás, irattározás.

Adócsoport:
Iparűzési adóval, adóigazolással, vagyoni bizonyítvány, valamint adók módjára történő behajtással, adóbehajtással, méltányossági kérelmek elbírálásával, közmű hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

Magánszemélyek kommunális adójával, adó- és értékbizonyítvány kiadásával, szálláshely szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásba vételével, működési engedélyek kiadásával, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével, méhek nyilvántartásba vételével, ebnyilvántartással, útkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos ügyek.

Anyakönyvvezető:
Születési-házassági-halálozási ügyek intézése, névváltoztatási, névmódosítási ügyek, állampolgársági ügyek, hagyaték, lakcím ügyek, hatósági bizonyítvány kiadás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, térítési díj támogatás, babakötvény, választási ügyek

Gazdálkodási csoport:

Önkormányzati valamint intézményi költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása, főkönyvi és analitikus könyvelés, analitikus nyilvántartások, időközi jelentések, számlázás, házipénztárak kezelése, banki átutalások, ÖNEGM rendszer kezelése, segélyezettek nyilvántartása, támogatások visszaigénylése, állami támogatással kapcsolatos ügyek, pályázatok, munkaügyi feladatok, KIRA rendszer kezelése, haszonbérlet, lakbér, kamatmentes kölcsön, vagyongazdálkodás, intézmények belső ellenőrzése, közbeszerzési eljárásokban közreműködés, szabályzatok elkészítése, civil szervek támogatásával kapcsolatos ügyek, törzskönyvi nyilvántartás, NEAK támogatásokkal kapcsolatos ügyek, pályázati ügyek, önkormányzati és intézményi szerződések kezelése, adatvédelmi ügyek.

Szociális igazgatás:

Települési támogatások: lakásfenntartási- , temetési-, létfenntartási támogatás, védendő fogyasztói státusz igazolása, szemétszállítási díj kedvezmény, kamatmentes lakáskölcsön, közfoglalkoztatási ügyek, köztemetés, diákmunka, közérdekű munka.