ESÉLY OTTHON

SOLT ÉS AKASZTÓ OTTHONTEREMTŐ-, ÉS ÉLETPÁLYA
TERVEZÉST SEGÍTŐ PROGRAMJA
EFOP-1.2.11-16-2017-00017

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzata

A projekt címe: Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

A projekt azonosító száma: EFOP–1.2.11–16–2017–00017

A szerződött támogatás összege: 199.997.809,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Solt Város Önkormányzata, valamint Akasztó Község Önkormányzata a pályázatot konzorciumi formában valósítja meg. Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az odaköltözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Solt, mint konzorciumvezető és Akasztó, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg:

 • önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit;
 • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg;
 • a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőkkel) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázatban az alábbi tevékenységek megvalósítása a cél:

 • Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
 • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése.
 • A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
 • A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára;
 • A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.01.

—————————————————————————————————————————————–

 

                                                                    

                                            

EFOP-1.2.11-16-2017-00017 számú, „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című projekt keretében megvalósult képzések

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉV

 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS (2019. június hónap)

 

A képzés középpontjában az asszertív kommunikáció állt, amely segítségével leghatékonyabban lehet kommunikálni munkatársakkal, családtagokkal, vagy barátokkal.  

A képzés célja volt, hogy a résztvevők megtanulják őszintén elmondani saját érzéseiket, ki tudjanak állni az érdekeikért, tudjanak meggyőzően érvelni és – ha kell – nemet mondani. Ez azért is fontos, mert a hatékony kommunikáció döntő jelentőségű Akasztó 16-35 év közötti fiataljai számára az életpályatervezés, a munkaszerzés és a munkaerőpiacon való helytállás szempontjából.

A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett képzés volt. Ezáltal a résztvevők a képzés befejezését követően tanúsítványt kaptak, amely a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében hitelt érdemlően igazolja a képzés teljesítését, és felhasználható a későbbiekben például bármilyen álláspályázathoz.

EFOP-1.2.11-16-2017-00017 számú, „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című projekt keretében megvalósult képzések

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉV

 

KONFLIKTUSKEZELŐ KÉPZÉS (2019. július hónap)

A tréning célja, hogy a résztvevők gyakorlatban alkalmazható praktikákat, tanácsokat és ismereteket kapjanak a hatékony konfliktuskezelési megoldások alkalmazásához, a win-win (nyertes-nyertes, vagyis mindkét fél számára kedvező eredménnyel záruló) helyzetek kialakításához. Ezek a készségek a képzési célcsoport, Akasztó 16-35 év közötti fiataljai számára kiemelten fontosak az életpálya tervezés, a munkaszerzés és a munkaerőpiacon való helytállás szempontjából. A képzés kifejezetten gyakorlatközpontú, a teljes időtartam kb. 75 %-át szórakoztató, interaktív, a résztvevők teljes bevonására épülő feladatokból állt.

A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett képzés, így a résztvevők a képzés befejezését követően tanúsítványt kaptak, amely a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében hitelt érdemlően igazolja a képzés teljesítését, és felhasználható a későbbiekben például bármilyen álláspályázathoz.

                            

                                                                                                   

 

 

 

WORKSHOP

MEGHÍVÓ

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

 

 

                                                                                      

ELŐZMÉNYEK

A tervezett workshop Akasztó Község Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 kódszámú pályázatának a szakmai munkáját támogatja. A pályázat fő célkitűzése, hogy a célcsoportba tartozó fiatal korosztály (18-35 éves fiatalok) igényeinek megfelelően olyan fejlesztéseket és szakmai programokat valósítson meg az Önkormányzat, amelyek hozzájárulnak a kijelölt célcsoport helyben maradásához.

Ahhoz, hogy a szakmai munkába bevont szakértők, valamint az Önkormányzat kijelölt munkatársai a célcsoport igényeinek leginkább megfelelő beavatkozásokat tudja nevesíteni a szakértői feladatok elvégzése során, ahhoz a célcsoport közvetlen megkérdezése elengedhetetlen.

 

Amennyiben a szakmai munkát szeretné támogatni, kérjük vegyen részt a tervezett workshop eseményen!

A workshop időpontja: 2018. november 28. (szerda) 13:00 óra

A workshop helyszíne:  Akasztó Polgármesteri Hivatal Díszterme, 6221 Akasztó Fő utca 40.

WORKSHOP TEMATIKA

 1. A szakmai munkába bevont szakértők ismertetik a pályázat fő célkitűzéseit, tartalmát és a várható eredményeket (10 perc)
 2. A szakértők és a workshop résztvevői közösen nevesítik, hogy mik a legfontosabb szempontok, ami alapján a kijelölt korosztály a költözés vagy a helyben maradás mellett dönt (maximum 60 perc)
 3. A workshop résztvevők és a szakértők összegzik, hogy az elhangzottak alapján milyen beavatkozások segítenék leginkább a kiemelt korosztály helyben maradását (15 perc)
 4. A workshop résztvevői kitöltenek egy kérdőívet, amely a szakértői munkát támogatja (5 perc)

WORKSHOP

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

A workshop időpontja: 2018. november 28. (szerda) 13:00 óra

A workshop helyszíne: Akasztó Polgármesteri Hivatal Díszterme, 6221 Akasztó Fő utca 40.

                                                                                                     

  

WORKSHOP

 „Helyi ifjúsági cselekvési program és ösztönző rendszer koncepciójának kidolgozása” c. beszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződéshez

„A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő helyi ösztönző rendszer koncepciójának a kidolgozása” munkarész vonatkozásában

—————————————————-Oldal I 2

ELŐZMÉNYEK

A tervezett workshop Akasztó Község Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 kódszámú pályázatának a szakmai munkáját támogatja. A pályázat fő célkitűzése, hogy a célcsoportba tartozó fiatal korosztály (18-35 éves fiatalok) igényeinek megfelelően olyan fejlesztéseket és szakmai programokat valósítson meg az Önkormányzat, amelyek hozzájárulnak a kijelölt célcsoport helyben maradásához. A fiatal, aktív munkaerőpiac részét képező 18 – 35 éves korosztály helyben maradása a gazdasági szektor szereplőinek is alapvető érdeke, így jelen workshop lehetőséget biztosítana arra, hogy az Önkormányzat és a helyi piaci szereplők közösen határozhassák meg az ehhez szükséges tényezőket, feladatokat, a potenciális együttműködési lehetőségeket.

Amennyiben a szakmai munkát szeretné támogatni, kérjük vegyen részt a tervezett workshop eseményen!

A workshop időpontja: 2019.02.06.  (szerda) 13:00 – 14:00

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

WORKSHOP TEMATIKA

 1. A szakmai munkába bevont szakértők ismertetik a pályázat fő célkitűzéseit, tartalmát és a várható eredményeket (5 perc)
 2. A workshop résztvevői és a szakértők közösen nevesítik, azonosítják azokat a területeket, amelyekre a fiatalok helyben maradásának érdekében hatással lehetnek (maximum 40 perc)
 3. A workshop résztvevők és a szakértők összegzik, hogy az elhangzottak alapján milyen beavatkozások, együttműködések segítenék leginkább a kiemelt korosztály helyben maradását (10 perc)
 4. A workshop résztvevői kitöltenek egy kérdőívet, amely a szakértői munkát támogatja (5 perc)

 

WORKSHOP

Gazdaságfejlesztés

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

A workshop időpontja: 2019.02.06. 13:00 – 14:00

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

„A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő helyi ösztönző rendszer koncepciójának a kidolgozása”

                                                                                       

FELHÍVÁS FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZÓ RENDSZER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019. ÉV

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

2019.03.31.

 

 1. Általános információk/célkitűzések

Solt Város és Akasztó Község Önkormányzatának „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című pályázata közel 200 millió Ft támogatásban részesült.

A pályázat célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára (18 – 35 éves korosztály) reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Solt Város és Akasztó Község Önkormányzata évek óta igyekszik olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázat megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez.

Akasztó Község Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan felhívást tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” elnyerésére.

 

 1. A pályázók köre

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • 03.31. napjáig a 18. életévét már igen, de 34. életévét még nem töltötte be;
 • magyar állampolgár;
 • Akasztó község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik és a településen életvitelszerűen tartózkodik.

Egyéb korlátozó feltétel(ek):

 • Támogatást az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói nem kaphatják.
 1. A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei

A támogatásban részesülő pályázónak vállalnia kell, hogy

 • a támogatás folyósítását követő 2 év időtartamig nem költözik el Akasztóról (azaz Akasztó község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik és a településen életvitelszerűen tartózkodik, vagy a településhez kötődik a munkavégzése, településen munkaviszonnyal rendelkezik vagy annak létesítését vállalja);
 • a közösség érdekében társadalmi munkát végez az ösztönző támogatás 1 éve alatt, összesen minimum 24 óra mennyiségben (ebből minimum 6 órában 1 db önkormányzati rendezvény előkészítésében és/vagy lebonyolításában vállal társadalmi munkát);
 • a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíti;
 • az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázat rendezvényein (pl. szakmai rendezvényeken, workshopokon), illetve a pályázat keretében induló kötelező képzésen részt vesz;
 • ESZA kérdőív kitöltése.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy a támogatási szerződésben (a sikeres pályázatot benyújtókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt) meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósítandó támogatásra jogosulatlanná válik, és a pályázónak a már korábban folyósított támogatás összeg tekintetében visszafizetési kötelezettsége keletkezik.  Ez esetben a pályázó köteles a visszafizetési kötelezettségének – az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított – 30 napon belül eleget tenni. A visszafizetendő összeg az igénybe vett támogatási összeg mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összege. A visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos további részletekről a támogatási szerződés fog rendelkezni. 

Az Önkormányzat döntéshozói különös méltánylást érdemlő indok – különösen a támogatott önhibáján kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre irányuló írásbeli kérelmére engedélyezheti a támogatott kötelezettségeinek felfüggesztését, a visszafizetés részletekben történő teljesítését, a visszafizetendő támogatás összegének mérséklését vagy elengedését. A kérelmet a különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell nyújtani.

 1. A támogatás formája, mértéke és forrása

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás 100%-os támogatási intenzitású.

A támogatás forrását az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 kódszámú „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című európai uniós projekt biztosítja.

A rendelkezésre álló forrásösszeg jelen felhívásra összesen 21.081.600 Ft.

A támogatás pályázóként egy támogatási jogcím vonatkozásában, az alábbi célterületeken igényelhető, a táblázatba foglalt adatok – tények figyelembevételével:

TÁMOGATÁS JOGCÍME

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

TÁMOGATÁS FORMÁJA

TÁMOGATÁS BEMUTATÁSA

JOGCÍMHEZ KÖTÖTT EGYÉB ELVÁRÁS

1.

Általános támogatási forma – helyben maradás ösztönzése

~8.400.000 Ft

pénzbeli

A sikeres pályázók célhoz nem kötött, általános támogatásban részesülhetnek, jelen Felhívás 3. pontjában meghatározott feltételek teljesítésének következtében, és a Felhívás 6. pontjában tett további kötelezettségvállalás függvényében.

A támogatás célja a fiatalok helyben maradásának az ösztönzése.

Az elnyert támogatást az eredményes pályázók 6 hónapon keresztül kapják. Ennek értéke tervezetten 15.000 – 20.000 Ft /hó/pályázó a jelentkezések függvényében.

A pályázati kategóriában csak olyanok pályázhatnak, akik lakhatásra szolgáló saját tulajdonú ingatlannal, vagy saját névre szóló építési engedéllyel vagy saját névre szóló – ügyvéd által hitelesített – lakáscélú ingatlan adásvételi szerződésével rendelkeznek!

2.

Támogatott szakmákban dolgozók támogatása

~4.400.000 Ft

pénzbeli

Jelen Felhívás 3. mellékletében nevesített támogatott szakmákban helyben (Akasztón) dolgozók pályázati támogatásban részesülhetnek (a célcsoport igényei szerinti hiányszakma területek ezek)

 Az elnyert támogatás havi rendszerességgel kerül kiutalásra, 18 hónapon keresztül. A támogatás mértéke a jelentkezők számának függvényében kerül meghatározásra a pályázati jelentkezési határidő lezárását követően.

A támogatás mértéke – a jelentkezési számtól függően – 20.000-90.000 Ft/hó/pályázó között várható.

Jelen felhívás 3. és 6. pontjában meghatározott feltételek vonatkoznak jelen támogatási kategóriára is.

A támogatási időszakban, valamint az azt követő 2 évben a támogatott személynek helyben és abban a támogatott szakmában kell dolgoznia, amire a támogatást kapta.

Ellenkező esetben a folyósított támogatási összeg visszafizetendő!

3.

Képzési célra fordítandó támogatás

~4.000.000 Ft

pénzbeli

A támogatási kategória keretösszege képzési célra igényelhető. Ebben az esetben az elvégzendő képzés, valamint a képzés tandíjának költségét szükséges megadni a jelentkezési űrlapon, a releváns helyen. A megpályázott képzési díj 25.000 és 300.000 Ft között lehet pályázóként. A támogatás 1 összegű folyósítással kerül kifizetésre.

Jelen felhívás 3. és 6. pontjában meghatározott feltételek vonatkoznak jelen támogatási kategóriára is.

Elvégzett képzést igazoló dokumentumokat a támogatott személynek be kell mutatnia! Határidő: a képzés elvégzésére rendelkezésre álló határidő + fél év.

Ellenkező esetben a folyósított támogatási összeg visszafizetendő!

4.

Mobilitás támogatása

~4.200.000 Ft

pénzbeli

Az ingázási hajlandóság növelése, a helyi lakosok mobilitásának növelése érdekében vezetői engedély (B kategóriás) megszerzésére lehet pályázni. A vezetői engedély megszerzését támogatandó az önkormányzat 75.000 – 150.000 Ft-tal járul hozzá a vezetői engedély megszerzéséhez. A támogatás összege a jelentkezők számának függvényében kerül véglegesítésre.

Jelen felhívás 3. és 6. pontjában meghatározott feltételek vonatkoznak jelen támogatási kategóriára is.

Elvégzett képzést igazoló dokumentumokat (jogosítvány) a támogatott személynek be kell mutatnia!

A jogosítvány bemutatásának a támogatás folyósítását követően legfeljebb 1 éven belül meg kell történnie.

Ellenkező esetben a folyósított támogatási összeg visszafizetendő!

A támogatási kérelmek beérkezésének számától függően a támogatási összeg mértéke, illetve az egyes támogatási kategóriák forrása változhat!

Forráskimerülés, valamint azonos pontszám esetén egyedi szempontok meghatározására jogosult a pályázatot kiíró.

A képviselőtestületi felhatalmazás alapján a támogatás odaítéléséről Akasztó Község polgármestere dönt.

Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a támogatás nem von maga után!

 1. A pályázat benyújtása

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – a megadott űrlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az 2019.03.31. napjáig beérkezzen az alábbi címre:

Akasztó Község Önkormányzata

6221 Akasztó, Fő utca 40.

Kérjük, a borítékra írja rá: „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer”.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázati űrlapot és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat – igényelhető Akasztó Község Önkormányzata (6221 Akasztó, Fő utca 40.) épületében, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (akaszto.hu);
 • a pályázó lakcímkártyájának másolatát.

A benyújtott pályázat a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.

Esetleges hiánypótlás valamennyi benyújtandó dokumentummal kapcsolatban egy alkalommal megengedett. A továbbiakban is hiányos pályázatok formai hibásnak minősülnek és elutasításra kerülnek. A hiánypótlási felhívás a pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül kerül megküldésre, a hiánypótlásnak a megküldés dátumától számított 5 napon belül vissza kell érkeznie. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a pályázat további bírálat nélkül elutasításra kerül.

 1. A pályázat elbírálása

A beérkező pályázatokat az Önkormányzat kijelölt döntéshozói megvizsgálják, rangsorolják. A végső döntést 2019.04.30. napjáig hozzák meg.

Az ösztönző rendszer elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi tényezők vonatkozásában érintett, illetve az alábbiakat vállalja:

ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONT

VONATKOZÓ PONTSZÁM

Vállalja, hogy lakhelyét 3 éven belül nem változtatja meg (az ösztönző támogatás folyósítását követően – több összegű juttatás esetén az utolsó folyósítást követően)

5 pont

A közösség érdekében társadalmi munkát vállal, a kötelező előírt mértéken túl további évi 12 órát.

2 pont

Támogatott szakmában dolgozik (lásd 2. melléklet)

5 pont

Lakóhelye és munkahelye között legalább 10 km-t ingázik (lakcím – munkavégzés helye közötti távolság)

3 pont

Helyben dolgozik vagy helyben vállalkozói/ őstermelői tevékenységet végez

5 pont

Civil szervezeti tevékenységet végez

3 pont

Legalább 2 gyermeket nevel

3 pont

Közalkalmazotti, köztisztviselői aktív jogviszonya van

5 pont

Egyéb humán közszolgáltatási területen dolgozik

5 pont

Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik

3 pont

Legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik

5 pont

A pályázatok rangsorolása alapvetően a fentiek szerint elért pontok összegzése alapján történik, ugyanakkor az Önkormányzat döntéshozói további szempontokat határozhatnak meg, ha a pontozás alapján nem állapítható meg egyértelműen a támogatotti lista. A kihirdetett döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A támogatásban részesülő pályázókkal Akasztó Község Önkormányzata döntését követően támogatási szerződést köt.

 1. Adatkezelés és adatnyilvánosság

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy beküldött adatai a valóságnak megfelelnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható és az esetlegesen már folyósított támogatási összeg – a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben – visszafizetendő.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint ahhoz, hogy a támogatás elnyerése esetén nevüket és a támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 1. Kapcsolattartás

A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket a akasztophiv@kabel2.hu címre és a +78 451-011 telefonszámra várjuk.

Személyes egyeztetésre ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a Hivatal épületében (6221 Akasztó, Fő utca 40.) van mód.

Ügyfélfogadási rend:

Hét napja

Délelőtt

Délután

Hétfő

9:00 – 12:00

Kedd

Szerda

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Csütörtök

Péntek

9:00 – 12:00

Sikeres pályázást kívánunk!

MELLÉKLETEK:

 1. számú melléklet – Pályázati űrlap
 2. számú melléklet – Támogatott szakmák listája

                                   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1.     SZÁMÚ MELLÉKLET: PÁLYÁZATI ŰRLAP

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019. ÉV

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

2019.03.31.

1.      Pályázó személyi adatai

Amennyiben a kitöltés kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!

1.1

Név

1.2

Születési név

1.3

Születési hely, idő

1.4

Anyja neve

1.5

Állampolgárság

1.6

Személyi igazolvány szám

1.7

Lakcímkártya szám

1.8

Adóazonosító jel

1.9

Állandó lakcím

1.10

Ideiglenes lakcím

1.11

Telefonszám

1.12

E-mail cím

1.13

Számlavezető bank neve

1.14

Bankszámlaszám

Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik folyószámlával, köteles azt megnyitni a támogatási szerződés megkötése előtt és számlaszámát, valamint számlavezető bankjának nevét Akasztó Község Önkormányzata részére mihamarabb eljuttatni.

2.      A támogatás jogcíméhez köthető információk

Kérjük, hogy jelölje azt a támogatási kategóriát, amelyet meg kíván pályázni.

Csak 1 támogatási kategória választható!

TÁMOGATÁS JOGCÍME

IGÉNYELT TÁMOGATÁS

(X JELÖLÉSSEL)

EGYÉB

1.

Általános támogatási forma – helyben maradás ösztönzése

Saját tulajdonú lakóingatlan cím adata:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

2.

Támogatott szakmákban dolgozók támogatása

Kérjük adja meg, hogy a Felhívás 2. számú melléklete alapján melyik támogatott szakmához kapcsolódóan igényli a támogatást:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

3.

Képzési célra fordítandó támogatás

Kérjük, adja meg a képzés pontos megnevezését, valamint a képzés költségét és várható időtartamát!

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

4.

Mobilitás támogatása

Kérjük rövid indokolását a támogatási igény alátámasztására? (például: Szükséges-e munkába járáshoz vezetői engedély? Egyéb okok megjelölése?)

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

3.      Nyilatkozatok – értékelés

A pályázatom keretében az alábbi vállalásokat teszem meg, illetve az alábbi előnyt jelentő szempontok igazak a személyemre:

ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONT

IGEN/NEM[1]

Vállalja, hogy lakhelyét 3 éven belül nem változtatja meg (az ösztönző támogatás folyósítását követően – több összegű juttatás esetén az utolsó folyósítást követően)

A közösség érdekében társadalmi munkát vállal, a kötelező előírt mértéken túl további évi 12 órát.

Támogatott szakmában dolgozik (lásd 2. melléklet)

Lakóhelye és munkahelye között legalább 10 km-t ingázik (lakcím – munkavégzés helye közötti távolság)

Helyben dolgozik vagy helyben vállalkozói/ őstermelői tevékenységet végez

Civil szervezeti tevékenységet végez

Legalább 2 gyermeket nevel

Közalkalmazotti, köztisztviselői aktív jogviszonya van

Egyéb humán közszolgáltatási területen dolgozik

Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik

Legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik

4.      Kötelezettségvállalás

Pályázatom benyújtásával az alábbi vállalásokat teszem, amennyiben a pályázatom támogatásban részesül:

·         a támogatás folyósítását követő 2 év időtartamig nem költözöm el Akasztóról (Akasztó község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezem és a településen életvitelszerűen tartózkodom vagy a településhez kötődik a munkavégzésem illetve a településen munkaviszonnyal rendelkezem vagy annak létesítését vállalom a megjelölt időszakban);

·         a közösség érdekében társadalmi munkát végzek az ösztönző támogatás 1 éve alatt, összesen minimum 24 óra mennyiségben (ebből minimum 6 órában 1 db önkormányzati rendezvény előkészítésében és/vagy lebonyolításában vállalok társadalmi munkát);

·         a pályázati űrlapon megjelölt adataim esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesítem;

·         az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázat rendezvényein (pl. szakmai rendezvényeken, workshopokon), illetve a pályázat keretében induló kötelező képzésen szükség esetén (támogatási szerződésben foglaltak szerint) részt veszek;

·         ESZA kérdőívet kitöltöm.

5.      Egyéb jognyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” program pályázati kiírását és mellékleteit megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem, különös tekintettel a kötelezettségvállalásokra, illetve a pályázati felhívásban foglaltak megszegése esetén életbelépő jogkövetkezményekre.

A pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy beküldött adataim a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatom valótlan adatokon alapul, vagy a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeimnek nem teszek eleget, akkor a támogatási szerződés megkötésére nem vagyok jogosult, illetve a korábban folyósított támogatás összegét köteles vagyok visszafizetni. (Visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetendő összeg az első megsértett kritérium napjától számítódik. A visszafizetési kötelezettség mértéke az igénybe vett/folyósított támogatási összeg mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összege. A visszafizetési kötelezettség további részleteiről a támogatási szerződés rendelkezik.)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás elnyerése után nevemet és a támogatás összegét Akasztó Község Önkormányzata nyilvánosságra hozza.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim automatikus feldolgozásra, tárolásra és felhasználásra kerüljenek Akasztó Község Önkormányzata által a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” program megvalósításához kapcsolódóan. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt személyes adataimat a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék.

Tudomásul vettem, hogy személyes adataim kezelésének jogalapja a fenti célok szerinti önkéntes és egyértelmű hozzájárulásom, mellyel félreérthetetlenül elfogadtam személyes adataim fenti célokkal összefüggő kezelését.

Tudomásul vettem továbbá, hogy adatkezelési hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a akasztophiv@kabel2.hu címre küldött elektronikus levél révén, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulásom alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

Egyéb tájékoztatás: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet 13. cikke szerint.

Akasztó Község Önkormányzata adatfeldolgozásért felelős munkatársa: Németh Lászlóné (e-mail: nemeth.laszlone@kabel2.hu, telefonszám: +78 451-011)

A nyilatkozat szerint feldolgozott személyes adatok Akasztó Község Önkormányzata, vagy a célok szerinti tevékenységek megszűnéséig – de legalább 2028. december 31. napjáig a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 110/A § alapján – kerülnek jogszerűen kezelésre elektronikusan és / vagy papír alapon, manuálisan.

Az adatok kezelése kizárólag Akasztó Község Önkormányzata részéről történik, e tevékenység külső adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó kötelezettségeket – nem kerül sor.

Akasztó Község Önkormányzata az informatikai rendszerében tárolt adatokról időközönként mentést készít, mely mentés a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokat is érintheti. A mentések célja a rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), másrészt az adatok sértetlenségének bizonyítható garantálása (bizonyítási cél).

Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást) nem kerül sor.

A személyes adatait rendelkezésre bocsátó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai körében tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, adatkezelési korlátozást, adathordozhatóságot kérhet, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Adakezeléssel kapcsolatos jogorvoslati panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz lehet fordulni postai vagy elektronikus úton (NAIH, 1530 Budapest, Pf.:5., https://naih.hu).

Az EU Rendelet magyar nyelvű teljes szövege a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Kelt.: …………………………2019. …………………………………

………………………………………………………………

pályázó aláírása


[1] Kérjük egyértelműen, teljes szövegben írja ki válaszát (Igen vagy Nem)

                                                                 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁMOGATOTT SZAKMÁK LISTÁJA

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019. ÉV

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

2019.03.31.

A „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” esetében az alábbi szakmák minősülnek támogatott szakmáknak:

1.

Fogorvos

2.

Sportedző

3.

Kántor

4.

Házi orvosi rezidens

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER –

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019. ÉV

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

2019.07.05.

 1. Általános információk/célkitűzések

Solt Város és Akasztó Község Önkormányzatának „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című pályázata közel 200 millió Ft támogatásban részesült.

A pályázat célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára (18 – 35 éves korosztály) reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Solt Város és Akasztó Község Önkormányzata évek óta igyekszik olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázat megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez.

Akasztó Község Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan felhívást tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer – lakhatási támogatás” elnyerésére.

 

 1. A pályázók köre

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • 03.31. napjáig a 18. életévét már igen, de 34. életévét még nem töltötte be;
 • magyar állampolgár;
 • Akasztó Község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik vagy a településen lakóhelyet létesíteni szándékozik, településről elszármazott visszaköltöző, valamint letelepülő;
 • vállalja, hogy ő vagy a vele együtt költöző személyek legalább egy tagja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik;
 • vállalja a lakhatás igazolt rezsi költségének viselését.

Egyéb korlátozó feltétel(ek):

 • Támogatást az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói nem kaphatják.
 1. A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei

A támogatásban részesülő pályázónak vállalnia kell, hogy:

 • a támogatás lezárását követő 2 év időtartamig nem költözik el Akasztóról (azaz Akasztó község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és a településen életvitelszerűen tartózkodik);
 • a beköltöző személyek legalább egy tagja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik;
 • a beköltözés időpontjától számított 5 napon belül a támogatott lakásban lakóhelyet létesít a vele együtt költözőkkel;
 • a lakhatás igazolt rezsi költségét viseli;
 • a közösség érdekében önkéntes munkát végez a lakhatási támogatás 2 éve alatt, összesen minimum 24 óra mennyiségben (ebből minimum 6 órában 1 db önkormányzati rendezvény előkészítésében és/vagy lebonyolításában vállal társadalmi munkát);
 • házasság esetén csatolja házassági anyakönyvi kivonatát, élettársi kapcsolat esetén közösen nyilatkozzanak az élettársi kapcsolat fennállásáról;
 • a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíti;
 • A EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázat rendezvényein részt vesz (szakmai rendezvényeken, workshopokon);
 • ESZA kérdőívet kitölti minden 18-34 év közötti beköltözni kívánó személy.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy a lakhatási támogatási szerződésben (a sikeres pályázatot benyújtókkal az Önkormányzat lakhatási támogatási szerződést köt) meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a támogatásra jogosulatlanná válik és a támogatás igénybevételének kezdetétől számított időszakra vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ez esetben a pályázó köteles a visszafizetési kötelezettségének – az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított – 30 napon belül eleget tenni. A visszafizetendő összeg 25.000 Ft/hó. A visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos további részletekről a lakhatási támogatási szerződés fog rendelkezni. 

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete különös méltánylást érdemlő indok – különösen a támogatott önhibáján kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre irányuló írásbeli kérelmére engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését. A kérelmet a különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell nyújtani. A kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

 1. A támogatás formája, mértéke és forrása

A lakhatási támogatás elnyeréséhez a pályázónak a pályázati űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a megjelölt lakások közül mely lakás bérleti jogát szeretné elnyerni.

Akasztó, Szent István u. 3. szám alatti lakás (4 db) 62 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

Akasztó, Fő u. 40.  sz. alatti lakás  123m2 területű, 3 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

Akasztó, Fő u. 38.  sz alatti lakás 77 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

A lakások a következő berendezésekkel kerülnek felszerelésre: 1 db íróasztal, 2 db ágykeret matraccal, 2 db gardróbszekrény, 1 db étkezőasztal 4 db székkel, konyhabútor, 1 db hűtőszekrény, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db villanytűzhely, 1db mosógép, 1 db laptop.

A lakások elsősorban fiatal párok/házastársak (2 fő felnőtt) számára kerülnek bérbeadásra.

Tekintettel a lakások méretére, egyedülálló fiatal költözése esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy egy másik egyedülálló fiatallal költözik be a megpályázott lakásba. Erre vonatkozóan a pályázati űrlapon szerepeltetni kell a pályázóval együtt költöző egyedülálló fiatal személy adatait.

Az elnyert támogatás keretében a lakásbérleti jogviszony a lakások esetében 2019. július 31. napjától, és 20 hónapos határozott időtartamra jön létre.

A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz/fűtés, víziközmű-szolgáltatás, hulladék szállítás, internet, TV).

A támogatás forrását az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 kódszámú „Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című európai uniós projekt biztosítja.

 1. A pályázat benyújtása

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – a megadott űrlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az 2019.07.05. napjáig beérkezzen az alábbi címre:

Akasztó Község Önkormányzata

6221 Akasztó, Fő utca 40.

Kérjük, a borítékra írja rá: „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer – lakhatási támogatás”.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati űrlapot és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat – igényelhető Akasztó Község Önkormányzata (6221 Akasztó, Fő utca 40.) épületében, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (akaszto.hu);
 • a pályázó részletes önéletrajzát;
 • a pályázó személy azonosító igazolványának, lakcímkártyájának másolatát;
 • a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyaira vonatkozóan kitöltött, az űrlaphoz tartozó formanyomtatványt és a jövedelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat;
 • a pályázó iskolai végzettségeit/szakképesítéseit igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát;
 • házasság esetén házassági anyakönyvi kivonatot vagy élettársi kapcsolat esetén élettárssal közös nyilatkozatot az élettársi kapcsolat fennállásáról;
 • a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben releváns;
 • a pályázó vagy a vele együtt költöző személy egy tagjának foglalkoztatási jogviszonya igazolására alkalmas irat másolatát;

A benyújtott pályázat a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.

Esetleges hiánypótlás valamennyi benyújtandó dokumentummal kapcsolatban egy alkalommal megengedett. A továbbiakban is hiányos pályázatok formai hibásnak minősülnek és elutasításra kerülnek. A hiánypótlási felhívás a pályázat benyújtási határidejét követő 5 napon belül kerül megküldésre, a hiánypótlásnak a megküldés dátumától számított 5 napon belül vissza kell érkeznie. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a pályázat további bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázati határnapot követően beérkezett pályázat érvénytelen.

 1. A pályázat elbírálása

A beérkező pályázatokat az Önkormányzat kijelölt döntéshozói megvizsgálják, rangsorolják. A végső döntést 2019.07.16. napjáig hozzák meg.

Az ösztönző rendszer elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi tényezők vonatkozásában érintett, illetve az alábbiakat vállalja:

ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONT

VONATKOZÓ PONTSZÁM

Vállalja, hogy lakhelyét 3 éven belül nem változtatja meg (a támogatási szerződés megkötését követően)

5 pont

Az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ben 99.085.- Ft)

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori minimálbér nettó összegének 101 % – 150 % között van (2019-ben 99.086.- Ft – 148.628.- Ft)

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori minimálbér nettó összegének 151 % – 200% között (2019-ben 148.629.- Ft – 198.170.- Ft)

20 pont

15 pont

10 pont

A pályázó életkorát tekintve:

–          30 év alatti

–          30 év feletti

10 pont

5 pont

Ha a pályázó eltartó:

–          legalább 2 gyermeket nevel

5 pont

A pályázó iskolai végzettsége alapján:

–          felsőfokú végzettség megléte vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása

–          érettségire épülő szakképesítés megléte vagy annak megszerzésére irányuló iskolai tanulmányok folytatása

10 pont

5 pont

A pályázó foglalkoztatási jogviszonya:

–          közalkalmazott, köztisztviselő

–          egyéb humán közszolgáltatási területen dolgozik

–          helyben dolgozik vagy helyben vállalkozói/őstermelői tevékenységet végez

–          támogatott szakmában dolgozik

 5 pont

A pályázó munkaszerződése alapján:

–          munkaszerződése határozatlan időtartamú

–          munkaszerződése határozott időtartamú

10 pont

5 pont

A pályázó a közösség érdekében önkéntes munkát vállal, a kötelező előírt mértéken túl további:

–          12 órát

5 pont

–          Civil szervezetnek tagja, civil szervezeti tevékenységet végez

5 pont

–          Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik

5 pont

–          Legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik

10 pont

A pályázatok rangsorolása alapvetően a fentiek szerint elért pontok összegzése alapján történik. A kihirdetett döntés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A támogatásban részesülő pályázókkal Akasztó Község Önkormányzata a döntést követően lakhatási támogatási szerződést köt.

 1. Adatkezelés és adatnyilvánosság

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy beküldött adatai a valóságnak megfelelnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható és az esetlegesen már eltöltött támogatási időre vonatkozó támogatási költségek mértéke – visszafizetendő.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint ahhoz, hogy a támogatás elnyerése esetén nevüket és a támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 1. Kapcsolattartás

A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket a akasztophiv@kabel2.hu  címre és a +36/78 451-260  telefonszámra várjuk.

Személyes egyeztetésre ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a Hivatal épületében (6221 Akasztó, Fő utca 40.) van mód.

Ügyfélfogadási rend:

Hét napja

Délelőtt

Délután

Hétfő

9:00 – 12:00

Kedd

Szerda

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Csütörtök

Péntek

9:00 – 12:00

Sikeres pályázást kívánunk!

MELLÉKLETEK:

 1. számú melléklet – Pályázati űrlap

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER – LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019. ÉV

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

2019.07.05.

 1. Pályázó személyi adatai

Amennyiben a kitöltés kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!

1.1

Név

 

1.2

Születési név

 

1.3

Születési hely, idő

 

1.4

Anyja neve

 

1.5

Állampolgárság

 

1.6

Személyi igazolvány szám

 

1.7

Lakcímkártya szám

 

1.8

Adóazonosító jel

 

1.9

Lakóhely

 

1.10

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

 

1.11

Telefonszám

 

1.12

E-mail cím

 

A pályázóval együtt költöző személyek adatai (amennyiben releváns):

2.1

Név

 

2.2

Születési név

 

2.3

Születési hely, idő

 

2.4

Anyja neve

 

2.5

Személyi igazolvány szám

 

2.6

Lakóhely

 

2.7

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

 

2.8

Hozzátartozói viszony minősége

 

3.1

Név

 

3.2

Születési név

 

3.3

Születési hely, idő

 

3.4

Anyja neve

 

3.5

Személyi igazolvány szám

 

3.6

Lakóhely

 

3.7

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

 

3.8

Hozzátartozói viszony minősége

 

4.1

Név

 

4.2

Születési név

 

4.3

Születési hely, idő

 

4.4

Anyja neve

 

4.5

Személyi igazolvány szám

 

4.6

Lakóhely

 

4.7

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

 

4.8

Hozzátartozói viszony minősége

 

 

Nyilatkozatok – értékelés

A pályázatom keretében az alábbi vállalásokat teszem meg, illetve az alábbi előnyt jelentő szempontok igazak a személyemre:

ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONT

IGEN/NEM

Vállalja, hogy lakhelyét 3 éven belül nem változtatja meg (a támogatási szerződés megkötését követően)

       ð         ð

Az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ben 99.085.- Ft)

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % – 150 % között van (2019-ben  99.086.- Ft – 148.628.- Ft)

–          a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori minimálbér nettó összegének 150 % – 200% között (2019-ben 148.629.- Ft – 198.170.- Ft) 

       ð         ð

       ð         ð

       ð         ð

A pályázó életkorát tekintve:

–          30 év alatti

–          30 év feletti

       ð         ð

       ð         ð

Ha a pályázó eltartó:

–          legalább 2 gyermeket nevel

       ð         ð

A pályázó iskolai végzettsége alapján:

–          felsőfokú végzettség megléte vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása

–          érettségire épülő szakképesítés megléte vagy annak megszerzésére irányuló iskolai tanulmányok folytatása

       ð         ð

       ð         ð

A pályázó foglalkoztatási jogviszonya:

–          közalkalmazott, köztisztviselő

–          egyéb humán közszolgáltatási területen dolgozik

–          helyben dolgozik vagy helyben vállalkozói/őstermelői tevékenységet végez

–          támogatott szakmában dolgozik

       ð         ð

       ð         ð

       ð         ð

       ð         ð

A pályázó munkaszerződése alapján:

–          munkaszerződése határozatlan időtartamú

–          munkaszerződése határozott időtartamú

       ð         ð

       ð         ð

A pályázó a közösség érdekében önkéntes munkát vállal, a kötelező előírt mértéken túl további:

–          12 órát

       ð         ð

–          Civil szervezetnek tagja, civil szervezeti tevékenységet végez

       ð         ð

–          Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik

       ð         ð

–          Legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik

       ð         ð

MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT LAKÁS

IGEN/NEM

Akasztó, Szent István u. 3.  szám alatti lakás (4 db) 62 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

Akasztó, Fő u. 40.  sz. alatti lakás  123m2 területű, 3 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 

Akasztó, Fő u. 38.  sz alatti lakás 77 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

 
 1. Kötelezettségvállalás

Pályázatom benyújtásával az alábbi vállalásokat teszem, amennyiben a pályázatom támogatásban részesül:

 • a támogatás lezárását követő 2 év időtartamig nem költözöm el Akasztóról (Akasztó Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezem és a településen életvitelszerűen tartózkodom);
 • Én vagy a velem együtt költöző házastársam/élettársam foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezem/rendelkezik;
 • a beköltözés időpontjától számított 5 napon belül a támogatott lakásban lakóhelyet létesítek a velem együtt költöző személyeket is beleértve;
 • az általam használt támogatott lakás rezsiköltségének megfizetésére köteles vagyok. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz/fűtés, víziközmű-szolgáltatás, hulladék szállítás, internet, TV, );
 • a közösség érdekében önkéntes munkát végzek, az ösztönző támogatás 2 éve alatt, összesen minimum 24 óra mennyiségben (ebből minimum 6 órában 1 db önkormányzati rendezvény előkészítésében és/vagy lebonyolításában vállalok társadalmi munkát);
 • a pályázati űrlapon megjelölt adataim esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesítem;
 • az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázat rendezvényein részt veszek (szakmai rendezvényeken, workshopokon);
 • az ESZA kérdőívet kitöltöm, valamint a velem együtt költöző 18-34 év közötti személyek is.
 1. Egyéb jognyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” program pályázati kiírását és mellékleteit megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem, különös tekintettel a kötelezettségvállalásokra, illetve a pályázati felhívásban foglaltak megszegése esetén életbelépő jogkövetkezményekre.

A pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy beküldött adataim a valóságnak megfelelnek, valamint nem állok a PTK szerint közeli hozzátartozói viszonyban sem az önkormányzat vezető tisztségviselőivel, sem az önkormányzati képviselő-testület tagjaival.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatom valótlan adatokon alapul, vagy a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeimnek nem teszek eleget, akkor a támogatási szerződés megkötésére nem vagyok jogosult, illetve a támogatás igénybevételének kezdetétől számított időszakra vonatkozó támogatási költséget köteles vagyok visszafizetni. (Visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetendő összeg az első megsértett kritérium napjától számítódik. A visszafizetési kötelezettség 25.000 Ft/hó. A visszafizetési kötelezettség további részleteiről a támogatási szerződés rendelkezik.)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás elnyerése után nevemet és a támogatás mértékét Akasztó Község Önkormányzata nyilvánosságra hozza.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim automatikus feldolgozásra, tárolásra és felhasználásra kerüljenek Akasztó Község Önkormányzata által a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer” program megvalósításához kapcsolódóan. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt személyes adataimat a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék.

Tudomásul vettem, hogy személyes adataim kezelésének jogalapja a fenti célok szerinti önkéntes és egyértelmű hozzájárulásom, mellyel félreérthetetlenül elfogadtam személyes adataim fenti célokkal összefüggő kezelését.

Tudomásul vettem továbbá, hogy adatkezelési hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a akasztophiv@kabel2.hu címre küldött elektronikus levél révén, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulásom alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

Egyéb tájékoztatás: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet 13. cikke szerint.

Akasztó Község Önkormányzata adatfeldolgozásért felelős munkatársa: Németh Lászlóné (e-mail: nemeth.laszlone@kabel2.hu , telefonszám: +78 451-011)

A nyilatkozat szerint feldolgozott személyes adatok Akasztó Község Önkormányzata, vagy a célok szerinti tevékenységek megszűnéséig – de legalább 2028. december 31. napjáig a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 110/A § alapján – kerülnek jogszerűen kezelésre elektronikusan és / vagy papír alapon, manuálisan.

Az adatok kezelése kizárólag Akasztó Község Önkormányzata részéről történik, e tevékenység külső adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó kötelezettségeket – nem kerül sor.

Akasztó Község Önkormányzata az informatikai rendszerében tárolt adatokról időközönként mentést készít, mely mentés a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokat is érintheti. A mentések célja a rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), másrészt az adatok sértetlenségének bizonyítható garantálása (bizonyítási cél).

Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást) nem kerül sor.

A személyes adatait rendelkezésre bocsátó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai körében tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, adatkezelési korlátozást, adathordozhatóságot kérhet, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Adakezeléssel kapcsolatos jogorvoslati panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz lehet fordulni postai vagy elektronikus úton (NAIH, 1530 Budapest, Pf.:5., https://naih.hu).

Az EU Rendelet magyar nyelvű teljes szövege a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ………..

(részletes önéletrajz,

személy azonosító igazolvány másolata, lakcímkártya másolata,

formanyomtatvány a jövedelmi viszonyokról és azt igazoló dokumentumok,

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

házassági anyakönyvi kivonat másolata amennyiben releváns vagy élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat,

gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata amennyiben releváns,

foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó igazolás)

Kelt.: …………………………2019. …………………………………

………………………………………………………………

                                        pályázó aláírása

JÖVEDELMI NYILATKOZAT

 1. Személyi adatok

1.1.   Neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Pályázóval közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

 1.3. Pályázóval közös háztartásában élők neve:

Sorszám

Név

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 1. Jövedelmi adatok

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:

 

 A

 B

 C

 A jövedelem típusa

 Pályázó

 A háztartásban élők

 1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Ebből: közfoglalkoztatásból származó

           

 2.

Társas és egyéni vállalkozásból, ősterme-lői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

           

 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások

           

 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

           

 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munka-ügyi szervek által folyósított ellátások

           

 6.

 Egyéb jövedelem

           

 7.

 Összes jövedelem

           

Egy főre jutó nettó jövedelem: ………………………………. Ft/hó.

 1. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELMI NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Akasztó, 2019. …………………………….                                       

                                                  ………………………………………………………..

                                                                                         Pályázó aláírása

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

 1. Személyi adatok

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 1. Jövedelemre vonatkozó adatok

 A jogosultság megállapításakor

 1. a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 2. b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Havi rendszerességgel járó jövedelem:

rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

 

A jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmeket igazoló iratot vagy másolatát a kérelemhez csatolni kell.

FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER –

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EFOP-1.2.11-16-2017-00017

2019.ÉV

A pályázati forrásnak köszönhetően három épület 6 lakása került felújításra.

Akasztó, Szent István u. 3. szám alatti lakás (4 db) 62 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

Akasztó, Fő u. 40. sz. alatti lakás 123 m2 területű, 3 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

Akasztó, Fő u. 38. sz. alatti lakás 77 m2 területű, 2,5 szobás, komfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

    

A lakások átadása ünnepélyes keretben megtörtént.

             

A felújított önkormányzati lakások ingyenes használatára a 18-35 év közötti fiatalok jelentkezhettek a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A használatba kapott lakások közüzemi (rezsi) költségét azonban a bérlőknek kell megfizetni. A sikeres pályázóval kötött lakásbérleti szerződés tartalmazza a fiatalok további, a projekt megvalósítását szolgáló vállalásait, ideértve többek között önkéntes munkavégzést a település rendezvényein.

A felújított lakások újonnan beszerzett berendezésekkel – 1 db íróasztal, 2 db ágykeret matraccal, 2 db gardróbszekrény, 1 db étkezőasztal 4 db székkel, konyhabútor, 1 db hűtőszekrény, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db villanytűzhely, 1 db mosógép, 1 db laptop internet hozzáféréssel- kerültek felszerelésre és átadásra a fiatal beköltözők számára: