I.9 Költségvetési szervek

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Akasztói Polgármesteri Hivatal

Székhely: 6221 Akasztó, Fő u. 40.

Faluház Akasztó

Székhely: 6221 Akasztó, Fő u. 75.

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda
Székhely: 6221 Akasztó, Szent István utca 67.

Idősek Napközi Otthona 
Székhely: 6221 Akasztó Nyúl utca 4.