II.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

II.4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Adóügyek:

Előrehozott adófizetés

Adótúlfizetés visszaigénylése

Adóhatósági igazolás kiállítása

Adó-és értékbizonyítvány kiállítása

e-Papír szolgáltatás alkalmazása

Helyi iparűzési adó

Kommunális adó

Szociális ügyek:

Települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Köztemetés

Életkezdési támogatás

Igazgatási ügyek:

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Állattartási ügyek

Birtokvédelmi eljárás

Hagyatéki ügyek

Haláleset anyakönyvezése

Házasságkötés / Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Lakcímkezelési eljárás

Méhészek letelepedésének engedélyezése

Településüzemeltetési ügyek:

Kutak fennmaradásának engedélyezése

Elektronikus ügyintézéshez a hivatali portálon keresztül az alábbi dokumentum nyújt segítséget.

Az illetékekről, díjakról az ügyintézés menetéről bővebb információt az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:

Akasztói Polgármesteri Hivatal

Cím: 6221 Akasztó, Fő utca 40.
Telefon (központi): 78/451-011
Fax: 78/452-198

e-mail: akasztophiv@kabel2.hu