EFOP-1.5.3-16-2017-00102 Együtt egy szebb jövőért

 

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00102

A projekt címe: Együtt egy szebb jövőért

A fő kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 499.852.216 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2023.01.31

Támogatás intenzitás: 100%         

 

Projekt célja: 2017. évben Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a kedvezményezett járásokban, az érintett önkormányzatok számára a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció további céljai a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

–           a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

–           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

–           a vidék megtartó képességének erősítése, az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A pályázati konstrukció kiemelt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, az aktív-, – idős és fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek és etnikumok.

A projektben kötelezően vállalandó és megvalósítandó többek között a helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban elhelyezkedő szakemberek számának növelése, a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását – valamint a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztést támogató programok megvalósítása, a fiatalok közösségépítését,

valamint a 18-30 éves korosztály helyben maradását ösztönző, a projekt keretében kialakított programok szervezése.

Kiskőrös Város Önkormányzata fontosnak tartja mindazon fejlesztések megvalósítását, amelyek a közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, valamint a többletszolgáltatások nyújtását és előmozdítását segítik.

Ezen célok eléréséhez nyújt segítséget a fent említett pályázat, amely pozitív elbírálásban részesült. A projektet konzorciumi formában valósítja meg Önkormányzatunk Csengőd,- Soltvadkert, Akasztó és Tázlár települések önkormányzatával valamint a kiskőrösi Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, és a soltvadkerti Egyesített Szociális Intézmény  bevonásával.

A sokrétű és igen szerteágazó feladatok ellátásához több együttműködő partner szervezetet is be kívánunk vonni a projektbe, annak érdekében, hogy az általuk ellátott, egyebekben alapfeladatukhoz kapcsolódó tevékenységük által még gördülékenyebben valósuljanak meg, valamint a célcsoportokhoz közvetlenül jussanak el és érvényesüljenek a projekt eredményei és céljai.

A projekt további erőssége, hogy általa új munkahelyek teremthetők, ez által csökkenthető a munkanélküliség a Kiskőrösi járásban, valamint a bevont települések szociális- és humán ágazataiban csökkenthető a humán erőforrás hiánya miatt jelentkező túlterheltség.

A projekt keretein belül 15 fő foglalkoztatására van lehetőség, akiket a fenntartási időszakban is tovább foglalkoztatnak a konzorcium tagjai.

Konzorciumi partnerek:

  • Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény – Kiskőrös
  • Egyesített Szociális Intézmény- Soltvadkert
  • Csengőd Község Önkormányzata
  • Soltvadkert Város Önkormányzata
  • Akasztó Község Önkormányzata
  • Tázlár Község Önkormányzata