Hatályos önkormányzati rendeletek

Akasztó Község Képviselő-testületének 2/2022. (I.18.) a köztisztviselők  2022. évi illetményalapjáról

Akasztó Község Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete Akasztó Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete Akasztó Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

  • 15/2020 (XII.12.)

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Akasztó Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a helyi adókról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének a zárszámadásáról szóló rendelet

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az Esély otthon – A fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer támogatásairól

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Akasztó Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 19/2005.(X.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Akasztó Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete Akasztó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Akasztó Község Településképének védelméről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának szabályozásáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a helyi népszavazásról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének a zárszámadásáról szóló rendelet

Akasztó Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról

Akasztó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Akasztó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a közterületek használatáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve a házasságkötés hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Akasztó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének a civil szerzvezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a szociális temetés rendjéről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a közterületek tisztántartásáról, valamint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Akasztó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Akasztó Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete az újszülöttek támogatásáról

Akasztó Község Összevont Rendezési Terve és Helyi építési szabályzatáról szóló rendelet

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a működtetési jog alapján folytatható önálló orvosi tevékenyésg háziorvosi, fogorvosi körzeteiről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a lakáscélú támogatásokról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő testületének rendelete a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról, igénybevételéről