Zöldhulladék gyűjtés indul

Tisztelt Lakosság!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biztosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően a Dunanett Kft. minden hónap 3. keddjén a közszolgáltatás keretén belül 2017. évben is zöldhulladék gyűjtő járatokat indít.

A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag a szolgáltató által ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban történhet. A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, ami olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.) . Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.

Az elszállításhoz szükséges zsákok hétfőn és szerdán 8 óra és 11 óra között átvehetők a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában Tajti-Szamek Andrea ügyintézőnél.

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya, utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat.