Választás – 2018. április 8.

Köszönetemet fejezem ki, a hétvégi választás napi – különösen tevékeny – feladatellátásért a Szavazatszámláló Bizottság választott és delegált tagjainak, jegyzőkönyvvezetőinek, a Helyi Választási Iroda tagjainak, hogy Akasztó Községben – 66 %-os megjelenési arány melletti – 1793 szavazat feldolgozásában összehangolt, fegyelmezett, színvonalas munkájukkal segítséget nyújtottak, mely köszönetemet megerősíti az is, hogy a helyi munka megfigyelésében részt vevő nemzetközi megfigyelő véleménye szerint, a választási munka maximálisan megfelelt a jogszabályi feltételeknek.

Köszönet illeti a háttérmunkákban és a technikai feladatok elvégzésében segédkező dolgozókat: a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hivatalsegédjét, gépkocsivezetőjét, az Önkormányzat intézményvezetőit és dolgozóit, a Rendőrség és a Polgárőrség szolgálatot teljesítő dolgozóit és az Önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatott dolgozókat.

Némethné Nagy Nóra – HVI vezető