Tájékoztató – ebek összeírására

Tisztelt Ebtartó!

 Akasztó közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) (6221 Akasztó, Fő u. 40.) 5. számú irodájában, illetve letölthetők az önkormányzati weboldalról a www.akaszto.hu linkre kattintva, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

– Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 6221 Akasztó, Fő u. 40.

A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!;

– Személyesen leadható a hivatal 5. számú irodájában;

– Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) kereskedelem@kabel2.hu e-mail címre.

 Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. december 20.!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kitöltött és aláírt adatlap leadását követően az adatlapon szereplő adatokban változás állna be, illetve a leadási határidő után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

ADATLAP

Kitöltési útmutató

Az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatványhoz

 A nyomtatványt NYOMTATOTT BETŰKKEL, olvashatóan kérjük kitölteni!

Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell tölteni mindkét pontot.

Az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

Figyelem! Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható!

A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.