TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art) alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.

Az Art. 2. melléklet II. A) 1. b) pontja értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítésről adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást benyújtani és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.

A bevallást elektronikus úton szükséges benyújtani, mely két módon lehetséges:

  1. Nemzeti Adó-és Vámhivatalon keresztül a 18HIPAEK nyomtatvány beküldésével.
  2. Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás nyomtatvány ELÜGY portálon történő beküldésével.

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám:

11732057-15338679-03540000.

Akasztó, 2018. november 19.

Némethné Nagy Nóra

 jegyző