Pályázat – Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. október 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

Ellátandó feladatok: Iratok érkeztetése, iktatása, postázása, irattározása ASP rendszerben. Hivatali kapuk kezelése. Képviselőtestület üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése. Általános igazgatási feladatok, titkársági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: I/27 Titkársági feladatkör, I/14 Hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola,
• Önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű rugalmasság, terhelhetőség, jó írásbeli és kommunikációs képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázati kérelem a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Nagy Nóra jegyző nyújt, a 06/20/492-1705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2476-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
• Elektronikus úton Némethné Nagy Nóra jegyző részére a akasztophiv@kabel2.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Némethné Nagy Nóra jegyző, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró eredménytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• KTV – 2019. április 6.
• www.akaszto.hu – 2019. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.akaszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.