Lakossági fórum – MEGHÍVÓ

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. augusztus 15. napján 17.30 órakor lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.

A lakossági fórum helye: Faluház 6221 Akasztó Fő u.75.

Akasztó közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TkR) készül, amelyet az új jogszabályi környezetben minden településnek október elsejéig el kell készítenie.

Előadók: Suhajda Antal polgármester, Albicz Ágnes főépítész és Halász Gergely szerző

Miről lesz szó?

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR)biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (augusztus 19-ig)az info@archikom.huelérhetőségen, valamint a polgármesteri hivatalban.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon bele, formálja Ön is Akasztó építészeti arculatát!

  1. augusztus 8.                                                                                                                                                                                                            Suhajda Antal                                                                                                                     polgármester