KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, adományaikkal, vagy közreműködésükkel hozzájárultak Akasztó legnagyobb és legszínesebb közösségi ünnepének megvalósításában: Összefogással, egy kiváló hangulatú Mária-napi Búcsút rendeztünk meg szeptember második hétvégéjén, melynek résztvevői a három nap alatt számos színvonalas programon vehettek részt. Átadásra került a Piripara Alkotóház, melynek kapuja azóta is nyitva áll az érdeklődő közösség előtt.

A rendezvény sikeréért sokan tettek önzetlen munkájukkal, támogatással, adománnyal, színvonalas műsorral, melyet szívből köszönünk Nekik:

Béke MG. Szövetkezet, Dominó Cukrászda, Oázis Cukrászda, Kiskun-Vin Kft., Akker Pince, En-Gros Kft, Bognár- vin Kft, Boden-vin Kft, Szentimrei Szikvíz, Csengőd Község Önkormányzata, Harta Község Önkormányzata, Akasztó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Akasztói Polgárőr Egyesület, Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Kábel 2 Bt, Sziki Vendégház, Totyi bolt, Akasztó Könyvtár, Máramarosi János, Máramarosi Jánosné, Máramarosi Mária, Bucskóné Lehota Ágota, Németh Béla, Vira Magazin, Akasztó Község Önkormányzatának intézményi dolgozói, Vízkereszt Citerazenekar, Akasztói Sporthorgász Egyesület, Akasztói Ritmika Sportegyesület, továbbá Beniczki Andor, Csehi Zoltán, Tóth Imre, Teknyős László, Kúkel Erzsébet, Kalapos Mihály, Horváth Katalin, Páka Lajos, Doró Ernő, Csatai József, Fehér Katalin, Huszár István, Mátyás József, Pálszabó Mihály, Judák Mihályné, Klajkó József, Kiss István, Bognár Bence, Palágyi Dávid, Németh György, Németh Antal.

Suhajda Antal polgármester                     Némethné Nagy Nóra jegyző

Csehi Zoltánné Faluház igazgató