Akasztó Község Önkormányzata – közbeszerzési dokumentáció

Az alábbi elérhetőségen letölthető TELJES DOKUMENTÁCIÓ az alábbi tárgyban:

Akasztó Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt eljárásában

Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Egészségház felújítása” című és TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt megvalósításához az Akasztó, Szent István utca 1. sz. 1190/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő egészségház átalakítása és magastetővel bővítése építési kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt

KÖZBESZERZÉSI D O K U M E N T U M

https://drive.google.com/drive/folders/1AOADL9Y0R8s76v9Ruz9hnJt0LqRbPBFq?usp=sharing

Megjelenítés teljes méretben