LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓK | KÖZSÉGÜNK HÍREI

TÁJÉKOZTATÁS – háziorvosi rendelés

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselőtestület a 105/2018. (X.17.) határozatával lezárta az “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című és TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt megvalósításához az...

TÁJÉKOZTATÁS – fogorvosi alapellátás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2018. november 1. napjától Dr. Szurok Adrienn - területi ellátási kötelezettséggel - tartós helyettesítésben látja el a fogorvosi alapellátást Akasztó...

ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2018. október

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális lakossági hírlevelei

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Akasztó, Tubáni utca 90. szám előtt létesítendő kzv. lámpa miatti 0,4 KV-os légvezeték hálózatot a VHSZ kivitelezési ütemének megfelelően...

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, adományaikkal, vagy közreműködésükkel hozzájárultak Akasztó legnagyobb és legszínesebb közösségi ünnepének megvalósításában: Összefogással, egy kiváló hangulatú Mária-napi...

ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2018. szeptember

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális lakossági hírlevelei

FELHÍVÁS A Kormány, a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm.határozat 3. pontja alapján a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem...

MOBIL KORMÁNYABLAK

Akasztó Község Polgármesteri Hivatalának udvarában 2018. szeptember 28-án (péntek) 09.00 órától 12.00 óráig

Lakossági fórum – településfejlesztési koncepció

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti a településrendezési eszközök jóváhagyása...