TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése felhatalmazása alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság -járásonként, településenkénti bontásban -, az alábbiakban teszi közzé az illetékességi területén működő
általános iskolák felvételi körzetét.

Megjelenítés teljes méretben