Tájékoztatás rendezési terv módosításáról

Tisztelt Vállalkozásvezető Hölgy/ Úr!

Akasztó Község Önkormányzata a felmerült igények következtében módosítja hatályos rendezési tervét az igénylők anyagi teherviselése mellett.

A módosítási tételek jellege:

– Kereskedelmi –gazdasági szolgáltató övezetben beépítettség
növelése
– Lakóterületből kereskedelmi –gazdasági szolgáltató övezetbe csatolás
– Gazdaságfejlesztő beruházás érdekében beépítésre szánt területbe sorolás

Kérem, hogy fejlesztési szándék esetén vizsgálja felül vállalkozási helyszíneit a rendezési tervhez való megfelelőség tekintetében, mert 2018. december 31-ig még van lehetőség a „hagyományos egyszerűbb” módon történő tervmódosításra a módosítási tételek anyagi teherviselése mellett.

Akasztó, 2017. október 16.

Tisztelettel:

Suhajda Antal
polgármester