Tájékoztatás kamat emelkedésről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2019. január 1-től hatályos változása alapján a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része lesz.

Tekintettel a kamat változására a nyilvántartásunkban szereplő hátralékok után is jelentősebb mértékben fog emelkedni késedelmi pótlék összege. A jelenleg érvényes késedelmi kamat mértéke 1,8% napi szinten, jövőre – amennyiben a 0,9%-os jegybanki alapkamat nem változik – 5,9% lesz napi szinten.

Kérem a Tisztelt Adózókat, hogy saját maguk érdekében tartozásukat az idei évben rendezni szíveskedjenek az Adóhatóság felé.

Akasztó, 2018. november 19.

 Némethné Nagy Nóra – jegyző