TÁJÉKOZTATÁS – háziorvosi rendelés

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselőtestület a 105/2018. (X.17.) határozatával lezárta az “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című és TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt megvalósításához az „Akasztó, Szent István utca 1. sz. 1190/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő egészségház átalakítása és magastetővel bővítése építési kivitelezési munkálatainak elvégzése kapcsolódó munkákkal együtt” tárgyú közbeszerzési eljárást. A nyertes kivitelező a felújítási munkálatokat 2018. október 29. napjától megkezdi.

A felújítás idejére a háziorvosi rendelés helye a Faluházban (Akasztó, Fő utca 75.), a szokott rendelési időben lesz.

A Védőnői Szolgálat a munkálatok idejére az Idősek Napközi Otthonában (Akasztó, Nyúl utca 4.) kap helyet.

Dr. Palágyi János háziorvos 2018. október 25. (csütörtök),

Dr. Drabant Ilona háziorvos 2018. október 26. (péntek),

Védőnői Szolgálat 2018. október 26.(péntek) napjától kezdik meg új helyen a rendelést.

Suhajda Antal – polgármester