Polgármesteri Hivatal

Cím: 6221 Akasztó, Fő utca 40.
Telefon (központi): 78/451-011
Fax: 78/452-198

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8-12 óráig
Kedd NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda 8-12, 13-16 óráig
Csütörtök NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek 8-12 óráig

Polgármester
Suhajda Antal

Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék
06/20/398-8113
e-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:
Vezető:
Némethné Nagy Nóra jegyző

Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék
06/20/492-1705
e-mail: akasztophiv@kabel2.hu

Titkárság:
Tóth Dorina
Telefon: 78/451-260, 78/451-011/17 mellék
06/20/2718-153
e-mail: titkarsag.phakaszto@kabel2.hu
Képviselő-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik előkészítése, az ülések adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése; Képviselőtestületi jegyzőkönyvek felterjesztése, rendeletek felterjesztése; Lakossági kapcsolattartás; Polgármester és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása; Polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok; Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő feladatok ellátása; Hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok; Fakivágási ügyek; Ügyiratkezelés, iktatás, irattározás.

Adócsoport:
Tajti-Szamek Andrea
Iparűzési adóval, adóigazolással, vagyoni bizonyítvány, valamint adók módjára történő behajtással, adóbehajtással, méltányossági kérelmek elbírálásával, közmű hozzájárulással kapcsolatos ügyek.
Telefon: 78/451-011/12.mellék,
06/20/960-1916
e-mail: polghivado@kabel2.hu

Németh Istvánné
Magánszemélyek kommunális adójával, adó- és értékbizonyítvány kiadásával, szálláshely szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásba vételével, működési engedélyek kiadásával, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével, méhek nyilvántartásba vételével, ebnyilvántartással, útkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos ügyek
Telefon: 78/451-011/12 mellék,
06/20/960-1916
e-mail: kereskedelem@kabel2.hu

Németh Lászlóné
Gépjárműadóval, adóigazolással, vagyoni bizonyítvány, valamint adók módjára történő behajtással, adóbehajtással, méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos ügyek, adatvédelmi ügyek
Telefon: 78/451-011/12 mellék
06/20/960-1916
e-mail: nemeth.laszlone@kabel2.hu

Anyakönyvvezető:
Bodorné Flaisz Aranka
Születési-házassági-halálozási ügyek intézése, névváltoztatási, névmódosítási ügyek, állampolgársági ügyek, hagyaték, lakcím ügyek, hatósági bizonyítvány kiadás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, térítési díj támogatás, babakötvény, választási ügyek

Telefon: 78/451-011/13 mellék,
06/20/492-1981
e-mail: anyakonyvezető@kabel2.hu

Gazdálkodási csoport:
Zacher Patrik Gazdasági Vezető
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: gazdasagivezeto.phakaszto@kabel2.hu

Klajkó Józsefné
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: klajko.gy@kabel2.hu

Pál-Kárpáti Alíz
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: aphkonyveles@kabel2.hu

Martinkovicsné Bus Ildikó
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: penztar@kabel2.hu

Ujvári Gáborné
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: ujvarigaborne@kabel2.hu
Önkormányzati valamint intézményi költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása, főkönyvi és analitikus könyvelés, analitikus nyilvántartások, időközi jelentések, számlázás, házipénztárak kezelése, banki átutalások, ÖNEGM rendszer kezelése, segélyezettek nyilvántartása, támogatások visszaigénylése, állami támogatással kapcsolatos ügyek, pályázatok, munkaügyi feladatok, KIRA rendszer kezelése, haszonbérlet, lakbér, kamatmentes kölcsön, vagyongazdálkodás, intézmények belső ellenőrzése, közbeszerzési eljárásokban közreműködés, szabályzatok elkészítése, civil szervek támogatásával kapcsolatos ügyek, törzskönyvi nyilvántartás, NEAK támogatásokkal kapcsolatos ügyek, pályázati ügyek, önkormányzati és intézményi szerződések kezelése.

Pályázati ügyintéző:
Rimárné Supka Katalin
Telefon: 78/451-011/14
e-mail: palyazat@kabel2.hu

Szociális igazgatás:
Király Piroska
Települési támogatások: lakásfenntartási- , temetési-, létfenntartási támogatás, védendő fogyasztói státusz igazolása, szemétszállítási díj kedvezmény, kamatmentes lakáskölcsön, közfoglalkoztatási ügyek, köztemetés, diákmunka, közérdekű munka.
Telefon: 78/451-011
06/20/371-6100
e-mail: akasztoszocph@kabel2.hu