Polgármesteri Hivatal

Cím:    6221 Akasztó, Fő utca 40.
Telefon (központi):   78/451-011
Fax:     78/452-198


Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő    8-12 óráig
Kedd    NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda    8-12, 13-16 óráig
Csütörtök    NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek    8-12 óráig


Polgármester
Suhajda Antal
Telefon: 78/451-011
06/20/398-8113
e-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu


A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

Vezető:
Némethné Nagy Nóra jegyző
Telefon: 78/451-260
06/20/492-1705
e-mail:  akasztophiv@kabel2.hu

Titkárság:
B. Nagy-Klajkó Edina
Telefon: 78/451-011
06/20/2718-153
e-mail: klajkoedina.titkarsag@kabel2.hu

Képviselő-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik előkészítése, az ülések adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése; Képviselőtestületi jegyzőkönyvek felterjesztése, rendeletek felterjesztése; Lakossági kapcsolattartás; Polgármester és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása; Polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok; Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból eredő feladatok ellátása; Hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok; Birtokvitásügyek; Ügyiratkezelés, iktatás.


Adócsoport:
Tajti-Szamek Andrea
Iparűzési adóval, gépjárműadóval, magánszemélyek kommunális adójával, adóigazolás, vagyoni bizonyítvány, valamint adó- és értékbizonyítvány kiadásával, adók módjára történő behajtással, adóbehajtással, méltányossági kérelmek elbírálásával, közmű hozzájárulással kapcsolatos ügyek.
Telefon: 78/451-011/12.mellék,
06/20/960-1916
e-mail: polghivado@kabel2.hu

Németh Istvánné
Szálláshely szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásba vételével, működési engedélyek kiadásával, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével, méhek nyilvántartásba vételével, ebnyilvántartással, útkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos ügyek
Telefon: 78/451-011/12.mellék,
06/20/960-1916
e-mail: kereskedelem@kabel2.hu


Anyakönyvvezető:
Bodorné Flaisz Aranka
Születési-házassági-halálozási ügyek intézése, névváltoztatási, névmódosítási ügyek, állampolgársági ügyek, hagyaték, lakcím ügyek, hatósági bizonyítvány kiadás, rendszeres  gyermekvédelmi támogatás, térítési díj támogatás, babakötvény, választási ügyek
Telefon: 78/451-011/13 mellék,
06/20/492-1981
e-mail:   anyakonyvezető@kabel2.hu


Gazdálkodási csoport:
Kovács Nándorné Csoportvezető
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: kovacs.rita@kabel2.hu

Klajkó Józsefné
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: klajko.gy@kabel2.hu

Kállai Krisztina
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: aphkonyveles@kabel2.hu

Martinkovicsné Bus Ildikó
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: penztar@kabel2.hu

Ujvári Gáborné
Telefon: 78/452-198
06/20/559-1460
e-mail: ujvarigaborne@kabel2.hu
Önkormányzati valamint intézményi költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása, főkönyvi és analitikus könyvelés, analitikus nyilvántartások, időközi jelentések, számlázás, házipénztárak kezelése, banki átutalások, ÖNEGM rendszer kezelése, segélyezettek nyilvántartása, támogatások visszaigénylése, állami támogatással kapcsolatos ügyek, pályázatok, munkaügyi feladatok, KIRA rendszer kezelése, haszonbérlet, lakbér, kamatmentes kölcsön, vagyongazdálkodás, intézmények belső ellenőrzése, közbeszerzési eljárásokban közreműködés, szabályzatok elkészítése, civil szervektámogatásával kapcsolatos ügyek, törzskönyvi nyilvántartás, NEAK támogatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati és intézményi szerződések kezelése.

Pályázati ügyintéző:
Balogh Mária
Telefon: 78/451-011
e-mail: palyazat@kabel2.hu


Szociális igazgatás:
Király Piroska
Települési támogatások:  lakásfenntartási- , temetési-, létfenntartási támogatás, védendő fogyasztói státusz igazolása, szemétszállítási díj kedvezmény, kamatmentes lakáskölcsön, közfoglalkoztatási ügyek, köztemetés, diákmunka, közérdekű munka.
Telefon: 78/451-011
06/20/371-6100
e-mail: akasztoszocph@kabel2.hu