Pályázat pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Polgármesteri Hivatal Akasztó  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Hivatal Akasztó
gazdálkodási csoport pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.04.10.-2019.07.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a beszámolók és mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés végzése. Adatszolgáltatások. Analitikus nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, gazdasági szakirányú szakképzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,
 •         önkormányzati igazgatásban, költségvetési intézménynél szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz
 •         Végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •         összeférhetetlenségi nyilatkozat
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Nagy Nóra jegyző nyújt, a 06-78/451-260; 06-20/492-1705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Akasztó címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1208/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
 •         Személyesen: Némethné Nagy Nóra, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         akaszto.hu – 2017. március 13.
 •         Helyi Kábeltelevízió – 2017. március 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.