Pályázat pályázati ügyintéző munkakör betöltésére

Akasztó Község Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. november 30-ig, mely meghosszabbítható –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat számára kiírt pályázatok képviselő testületi döntésre való előkészítése. Az érvényben lévő külső és belső szabályok szerint megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatás lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése. A pályázatok, szerződések, elszámolások, beszámolók nyilvántartása. A helyszíni ellenőrzésekben való közreműködést. Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magas szintű együttműködési képesség, rugalmasság, terhelhetőség, átlag feletti precizitás, jó írásbeli és kommunikációs képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• számviteli, pénzügyi végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség, önkormányzati területen szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 42/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42.§-nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak meglétéről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Nagy Nóra nyújt, a 06-20/492-1705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Akasztói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1410-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.
• Elektronikus úton Némethné Nagy Nóra jegyző részére a akasztophiv@kabel2.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Némethné Nagy Nóra jegyző, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírásának mindenben megfelelő pályázatok alapján-a polgármester egyetértésével-a jegyző dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• KTV – 2018. március 7.
• www.akaszto.hu – 2018. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 7.