Pályázat – Gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

Ellátandó feladatok:
Közreműködik az Önkormányzat és intézményei költségvetésének összeállításában, könyvviteli feladatainak ellátásában, állami normatívák igénylésében, elszámolásában, koordinálja azokat. Végzi a jogszabály által előírt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások, beszámolók elkészítését, ellenőrzését, egyéb adatszolgáltatások teljesítését. Végzi a főkönyv és analitikák egyeztetését, zárlati egyeztetéseket. Közreműködik a számviteli szabályzatok elkészítésében, leltározási és selejtezési feladatok koordinálásában. Végzi az önkormányzat és intézményei vagyongazdálkodási feladatainak koordinálását.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
III/47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek;
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat téteii eljárás lefolytatása,
• Mérlegképes könyvelői végzettség (vállalkozási vagy államháztartási szakon)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Pénzügyi-számviteli vagy gazdasági,
• Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű rugalmasság, terhelhetőség, jó írásbeli és kommunikációs képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázati kérelem a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Nagy Nóra jegyző
nyújt, a 06/20/492-1705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2478-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.
• Elektronikus úton Némethné Nagy Nóra jegyző részére az akasztophiv@kabel2.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Némethné Nagy Nóra jegyző, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró eredménytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10,

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• KTV- 2019, április 6.
• www.akaszto.hu – 2019. április 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.akaszto.hu honlapon szerezhet.