Pályázat Akasztó Község fogorvosi alapellátásra

Hirdető: Akasztó Község Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 3405fő
Pályázati feltételek: Akasztó Község Önkormányzata
pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet
– vállalkozási formában történő – fogorvosi feladatainak ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Akasztó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Munkakör megnevezése: fogorvos
Feladatellátás helye:6221 Akasztó, Fő utca 38. szám alatt kialakított rendelőben.
Feladatellátás módja:
• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel Akasztó Község Közigazgatási területén  Pályázati feltétek:
• fogorvosi diploma
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
• igazolás a működési nyilvántartásba vételről
• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges tárgyi feltételeket (eszközöket) biztosítja
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevőkmegismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy hozzájárula pályázat a nyilvános tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.01.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.01.25.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: Akasztó Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Suhajda Antal, 6221 Akasztó, Fő utca 40.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „fogorvosi pályázat”
Felvilágosítás kérhető: Suhajda Antal polgármestertől a 06/78-451-011 és 0620/398-8113 telefonszámokon vagy személyesen6221 Akasztó, Fő utca 40. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban,  6. számú irodában.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes

Leírás / Megjegyzések: • az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
• az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő fogorvosi alapellátás az OEP-el kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
• az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott fogorvosi körzetre vonatkozó fogorvosi feladatok ellátását.