ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2018. november

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális lakossági hírlevelei

Jóváhagyásra került a sportfejlesztési program

A Magyar Labdarúgó Szövetség a be/SFP-24203/2018/MLSZ számú határozatával jóváhagyta az Akasztói Futball Club sportfejlesztési programját. A dokumentumokat alábbiakban tekinthetik meg.

KÖSZÖNET

AKASZTÓ ÖNKORMÁNYZATA KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI, AZOKNAK A MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CÉGEKNEK, AKIK AZ IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL TÁMOGATÁST NYÚJTOTTAK! TÁMOGATÓK Papp Imre, Németh György, Pál János, Judák Virágbolt,...

TÁJÉKOZTATÁS – háziorvosi rendelés

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselőtestület a 105/2018. (X.17.) határozatával lezárta az “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című és TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt megvalósításához az...

TÁJÉKOZTATÁS – fogorvosi alapellátás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2018. november 1. napjától Dr. Szurok Adrienn - területi ellátási kötelezettséggel - tartós helyettesítésben látja el a fogorvosi alapellátást Akasztó...

ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2018. október

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális lakossági hírlevelei

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Akasztó, Tubáni utca 90. szám előtt létesítendő kzv. lámpa miatti 0,4 KV-os légvezeték hálózatot a VHSZ kivitelezési ütemének megfelelően...

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, adományaikkal, vagy közreműködésükkel hozzájárultak Akasztó legnagyobb és legszínesebb közösségi ünnepének megvalósításában: Összefogással, egy kiváló hangulatú Mária-napi...

ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2018. szeptember

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális lakossági hírlevelei