Meghívó képviselő-testületi ülésre

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete
2/2019. KT.
MEGHÍVÓ

Akasztó Község Önkormányzat Képviselőtestülete soron következő ülését összehívom.
Az ülés ideje: 2019. november 12. – 18 óra 30 perc
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
NAPIREND:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Némethné Nagy Nóra jegyző
2.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Némethné Nagy Nóra jegyző
3.) Gördülő fejlesztési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester
4.) Egyéb ügyek
a) Hit és Élet Bács-Kiskun megyében 2020. kalendárium támogatása
b) Sportpálya beruházást érintő területek megvásárlása
Akasztó, 2019. november 8.

Kérem a testületi tagok ülésen való pontos megjelenését.
A napirendhez kapcsolódó előterjesztések elektronikus úton megküldésre kerültek.