Lakossági fórum – településfejlesztési koncepció

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti a
településrendezési eszközök jóváhagyása illetve azok módosítása előtt egyeztetési
eljárást kell lefolytatni.

Akasztó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat) 82/2018.(VIII. 16.) határozattal kezdeményezett módosításáról a partnereket tájékoztatom és 2018. szeptember 25-én 18 órakor tartandó lakossági fórumon ismertetem.

Megjelenítés teljes méretben