Köztisztviselői nap

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Akasztó Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július l-jének
munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 7/2017. (V.31.) rendelete alapján
2019. július 1. napja munkaszüneti nap.
Erre tekintettel fenti időpontban, a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Némethné Nagy Nóra – jegyző