Hirdetmény – Akasztó településrendezési eszközeinek módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2019. október 8-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

Képviselő-testület telektulajdonosok, illetve beruházók kérésére és finanszírozásában Akasztó településrendezési eszközeit (településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot) az előírt egyeztetési eljárást követően az alábbiak szerint módosította:

1.) Vörösmarty utcában a már meglévő gazdasági terület kibővül az 545/2 hrsz-ú telekkel.
2.) Döbrögeci iskola telke beépítésre szánt területbe kerül.
3.) Fő utca és Bartók Béla utca sarkon gazdasági terület kerül kijelölésre.
4.) Fő utca DNY-i oldalán a gazdasági terület határa a földnyilvántartás szerintihez igazodik.
5.) DVCS és a Kiskunsági Főcsatorna között gazdasági területet kerül kijelölésre.
6.) Eötvös utcától északra lévő mezőgazdasági terület építési szabályai a természetvédelmi előírások és a telektulajdonos igényeinek figyelembevételével módosulnak.
7.) Bortartályok és egyéb magas tárolók esetében az elhelyezhető építmények magassága növekszik.

Akasztó, 2019. november 12.

Suhajda Antal sk.
polgármester

Megjelenítés teljes méretben
Megjelenítés teljes méretben