FELHÍVÁS SZEMÉTLERAKÁS ELLEN

Tisztelt Akasztói Lakosok!

Az illegálisan lerakott szeméthalmaz egyre növekszik, egyre többen gondolják úgy, hogy a község bel-és külterületén bármit le lehet rakni. Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.

Akasztó községben – közszolgáltatás keretében – a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott. Ezen kívül a településen szelektív gyűjtőpont is működik, melyben az üveg hulladék helyezhető el. A szelektíven gyűjtött műanyag palackok, valamint zöldhulladék elszállítása a szolgáltató által megoldott, a zöldhulladék elszállításhoz szükséges zsákok a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. A szelektív – zsákokban összegyűjtött hulladékot – minden hónap harmadik keddjén szállítja el a szolgáltató.A lakosságnak lehetősége van házhoz menő lomtalanítást rendelni évente 1 alkalommal a szolgáltatóval való közvetlen egyeztetést követően, az elektromos hulladék gyűjtésére is több gyűjtőnapot szervezünk.

A községben problémát jelent a település bel-  illetve külterületén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre lerakott lakossági kommunális hulladék és törmelék elhelyezése.

A illegálisan elhelyezett hulladék lerakójával szemben a jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni feljogosított kezelőnek, és annak költségeit meg kell fizetni.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a szerint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését valósítja meg az, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez. E bűncselekmény büntetési tétele 3 évig tartó szabadságvesztés. A büntetés 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy amennyiben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja felmerül, az Önkormányzat feljelentéssel fog élni az illetékes Rendőrhatóság felé.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Akasztó Község Önkormányzata