FELHÍVÁS

A Kormány, a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm.határozat 3. pontja alapján a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti, ezért az önkormányzatok segítségét kérte az igénybejelentések összesítésében.
Felhívom Akasztó Község lakosságának figyelmét, hogy az egyszeri természetbeni támogatás igénybevételéhez, a fűtési költségek viselésével összefüggésben igénybejelentést szükséges benyújtani a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában az alább megjelölt ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A fent megjelölt Kormány határozat alapján a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított és jóváírt árkompenzációban részesült fogyasztók nem jogosultak az igénybejelentésre.
Háztartásonként egy darab, a jelen eljárásrend I. melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál.
A benyújtás határideje 2018. október 15. napjáig tart, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Tájékoztatást a 78/451-011 telefonszámon, Király Piroska szociális ügyintéző ad.

Suhajda Antal – polgármester